آزاده رحیمی


با شناخت تله های زندگی خود، شناخت عمیق تری از خود بدست بیاورید.

تماس

ساعات کاری :


شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه 16 الی 20

پنجشنبه 10 الی 16

مهارت و فعالیت های آزاده رحیمی آشتیانی :


*کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
*عضو انجمن روانشناسی ایران

*عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
*عضو مرکز مطالعات بین المللی مطالعات پیشرفته سلامت روان(CASMH)
*دریافت گواهی از انجمن طرحواره درمانی جهانی(ISST)و مرکز مطالعه پیشرفت سلامت روان(CASMH)
*مربی بین اللمل طرحواره درمانی
*گزراندن دوره طرحواره درمانی زوجین زیر نظر دکتر پائول کاسیانیک(رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن بین المللی طرحواره درمانیISST و دکتر النا رومانوا
*گزراندن دوره طرحواره درمانی کودک و نوجوان زیر نظر پروفسور کریستف لوئز
*گزراندن دوره طرحواره درمانی برای اختلالات مرتبط با تروما زیر نظر دکتر رِمکوفاندر ویجنگارت
*مربی مهارت های زندگی کودک و نوجوان از دانشگاه تهران
*روان درمانگر اختلالات جنسی از دانشگاه تهران
*رواندرمانی شناختی-رفتاری از دانشگاه تهران

 

تخصص ها:


*نجات روابط عاطفی

*حل مشکلات ارتباطی و زناشویی
*حل اختلافات مرتبط با تروما
(حوادث و بلایا سوء استفاده و آزارگری جنسیPTSD)
*حل نشخوار فکری و زندگی کردن در زمان حال
*حل اختلافات خانوادگی
*حل اختلالات جنسی
*مشاوره فردی
*افسردگی
*اضطراب