اعظم شکیب نیا


از تولد تا 12 سالگی در کنار شما هستم

تماس

ساعات کاری :


دوشنبه ها 16 الی 20

مهارت و فعالیت های اعظم شکیب نیا :


ارشد روانشناسی عمومی و درمانگر کودک

مدرس کارگاه های آموزشی

مولف کتاب اختلال بیش فعالی و کمبود توجه

مولف کتاب پرورش تواناییهای ذهنی و درمان اختلالات یادگیری کودکان آسیب دیده بینایی

مترجم کتاب کودکان با نیازهای ویژه که با :
مهارت های فرزندپروری و اصول والدگری

تغییر و اصلاح و سازگاری کودک

بازی درمانی

قصه درمانی

مهارت های زندگیو درمان :

لجبازی،

پرخاشگری،

اضطراب،

وسواس،

افسردگی،

انواع ترس ها و فوبی ها،

اختلال نافرمانی،

سلوک،

بیش فعالی و اختلال کمبود توجه،

اختلالات یادگیری،

اختلال استرس پس از سانحه،

سوگ،

اختلالات خواب و. ..

و کودکان استثنایی

تکنولوژی