ایرن بهرامی


هیچ چیز واقعی تر از هیجان نیست

تماس

ساعات کاری :


با هماهنگی قبلی

مهارت و فعالیت های ایرن بهرامی :


گذراندن 7 سال دوره روان تحلیلی

بیش از 8 سال سابقه فعالیت در حوزه روانشناسی و روانکاری

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

استاد دانشگاه آزاد در حوزه انگیزش و هیجان و روانشناسی رشد

مشاور مرکز روانشناسی دانشگاه تهران

گواهینامه واقعیت درمانی

گواهی آموزش درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد

گواهینامه طرحواره درمانی

گواهینامه مداخله در بحران خودکشی

 

تخصص ها:


درمان اختلالات شخصیت وسواسی و مرزی

درمان اختلال وسواس جبری

درمان اختلال شخصیت مرزی

درمان افسردگی و اضطراب

درمان اختلال شخصیت خود شیفته

با رویکرد دلبستگی