بهاره پیام


کنارت هستم تا پاشنه آشیل زندگیت را پیدا کنی

تماس

ساعات کاری :


مشاوره آنلاین و تلفنی

مهارت و فعالیت های بهاره پیام :


تخصص ها:

مشاوره پیش از ازدواج

روابط فرازناشویی
مشاوره طلاق
مشاوره در بحران ها
مشاوره بین فردی
سالمندان
توانمندسازی زنان
مهارتهای زندگی
اختلالات جنسی
وتستهای شخصیت شناسی و استعدادیابی مثل اناگرام و ام بی تی آی و تست نئو و برنامه ریزی و پیگیری اهداف