زهرا لطفی


درمان امروز اسان تر ازدرمان فردا

تماس

ساعات کاری :


دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 20

مهارت و فعالیت های زهرا لطفی :


زمینه های مشاوره: مشاوره خانواده – ازدواج – اعتیاد

زهرا لطفی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی عضو سازمان نظام روان شناسی ومشاوره عضو انجمن روان شناسی ایران 21068 مشاور تخصصی کلینک نی نی سایت مولف کتاب Abbreviation Dictionarry Of Psychologyازانتشارات اندیشگان مولف کتاب روان شناسی نهج البلاغه انتشارات اندیشگان دارای مقاله ISI انلاین باعنوان بررسی کمال گرایی وویژگی های شخصیتی وهیجان منفی براساس روش مدلسازی برای پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه که در مجله India journal Fundamental and Applied life Science دارای مدرک MMT. BMT ازمرکز ملی مطالعات اعتیاد دارای مدرک Matriex Model. از مرکز تولد دوباره دارای مدرک شناسایی ومداخله دراختلالات جنسی واعتیاد ازموسسه دانش اعتیاد ایران دارای مدرک روابط سالم زناشویی واختلالات جنسی ازموسسه مهرورزان پیشگیری گواهی شرکت درکنگره های بین المللی نقش زن درخدمت خانواده وجامعه ازدانشگاه الزهرا. دارای مدرک زوج درمانی ازدانشگاه الزهرا دارای تاییدیه 500ساعت کارورزی ازسازمان نظام روان شناسی ومشاوره دارای تاییدیه اخلاقی وعلمی ازسه اساتید معرف سازمان نظام روان شناسی ومشاوره دارای 12سال سابقه کار درمراکز ترک اعتیاد ومشاوره درتهران