زهره کشاورز


یک خانواده؛ یک جامعه

تماس

ساعات کاری :


شنبه و دوشنبه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب

مهارت و فعالیت های زهره کشاورز صفئیی :


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
بیش از ۸ سال سابقه فعالیت در حوزه روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران

تخصص ها:


زمینه های مشاوره :

زوج درمانی

ازدواج و زناشویی

روابط دوستانه قبل از ازدواج و انتخاب صحیح

رابطه زناشویی

روابط فرا زناشویی

افسردگی و اضطراب

آموزش مهارتهای زندگی و زناشویی