زوج درمانگر و طرحواره درمانگر

مجتبی رباط‌جزی


کوتاه و مختصر و مفید باید گفت.

تماس

ساعات کاری :


همه روزه از ساعت 17 تا 21

مهارت و فعالیت های سید مجتبی رباط جزی :


زوج درمانگر: مشاوره ی پیش از ازدواج – روابط فرازناشویی – طلاق
درمان فردی: با رویکرد طرحواره درمانی
دوره ی 100 ساعته ی زوج درمانی و خانواده درمانی
دوره ی 70 ساعت طرحواره درمانی