محمود آخوند زاده


هیچگاه مشکل ما را از پای در نمی آورد، ما برای موفقیت باید نحوه برخورد با مشکل را بیاموزیم.

تماس

ساعات کاری :


همه روزه از ساعت 10 الی 16

مهارت و فعالیت های محمود آخوند زاده بافقی :


کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

روانشناس – روانکار

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره خانوادده (زوج درمانی و خانواده درمانی)

مدرس خانواده در آموزش و پرورش

عضو انجمن روانشناسی و مشاورین ایران

مربی کلاس مهارت های زندگی