مریم سورکی


آرامش آموختنی است.

تماس

ساعات کاری :


شنبه تا سه شنبه ساعات 10 الی 20

مهارت و فعالیت های مریم سورکی :


زمینه های مشاوره: زوج درمانی – گروه درمانی – سکستراپی

زوج درمانی: مشاوره پیش از ازدواج، روابط دوستانه قبل از ازدواج، انتخاب و ازدواج، روابط فرا زناشویی و..

گروه درمانی: درمان اختلالات، کنترل احساسات(خشم و هیجان و ترس و …)، باز آفرینی عشق، پاکسازی زخم های روحی کودکی، افزایش دانش درمورد خود و همسر، آموزش مهارت های زندگی

 

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن بهداشت و روان جامعه

عضو انجمن روانشناسی اسلامی

عضو مدرسین اداره سلامت شهرداری