مهدی رحیمی


مهارت ارتباط؛ گنجینه ی تمام نشدنی ...

تماس

ساعات کاری :


با هماهنگی قبلی

مهارت و فعالیت های مهدی رحیمی :


مدرس و مشاور: فن بیان، سخنرانی و کنفرانس، ارتباطات، مذاکره و گفتگو
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
گواهینامه بین المللی روابط عمومی از آکادمی ICS کانادا و QCB ایتالیا
بیش از 12 سال تجربه سخنرانی و تدریس علوم مدیریت و ارتباطات