مینا قجر


فرشته های زمینی را دریابیم

تماس

ساعات کاری :


شنبه تا پنج شنبه از 15 تا 20

مهارت و فعالیت های مینا قجر :


کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر کودکان cp ( فلج مغزی اعم از همی پلژی، دایپلژی، کواروپلژی، آتاکسی و آتتوئید)

کودکان دارای تاخیر رشدی _حرکتی و کودکان مبتلا به ضایعات نخاعی مادرزادی با استفاده از روش CE (conductive Education) باهدف آموزش فرد کم توان جسمی

جهت بهبود توانائیها وکسب تجارب جدید در زندگی روزمره در حیطه اختلالات جسمی و ذهنی
کشف حالات روحی و تعارضات وسانسورهای کودک با استفاده از آزمون تفسیر نقاشی
درمان اختلالات یادگیری