مشاوره روانشناسی

نازنین رسولوند


طرحواره درمانگر

تماس

ساعات کاری :


شنبه، دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه ساعت ۱۶ تا ۲۰

مهارت و فعالیت های نازنین رسولوند :


طرحواره درمانگر: مشکلات فردی، افسردگی، اضطراب، ارتباطی، فرا زناشویی و…
عضو انجمن بین المللی طرحواره درمانی.
عضو انجمن داروشناسی موسسه آکسفورد یونیور انگلستان.
تشخیص و درمان اختلالات جنسی