نسیم درایش


با فرزندان خود مهربان باشیم

تماس

ساعات کاری :


با هماهنگی قبلی

مهارت و فعالیت های نسیم درایش :


كودك و نوجوان
رشد و افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان
فرزندپروري مغز بنيان
تكنيك هاي تربيت فرزند و شناخت انواع دلبستگي
مشاوره براي زوجيني كه قصد بچه دار شدن دارند
نمايش درماني كودكان
بازي درماني در كودكان
تربيت جنسي در كودكان و نوجوانان
آسيب شناسي تعارضات والدين بر كودكان و نوجوانان
كليدهای تربيت فرزند در خانواده هاي تك سرپرست

برگزار كننده ي كارگاه آسيب شناسي عزت نفس آسيب ديده در والدين و تاثير آن بر كودكان
برگزار كننده ي كارگاه ايجاد صميميت والدين در راستاي رشد و سلامت روان كودكان و نوجوانان