مشاوره روانشناسی

علت و درمان پرخاشگری کودکان

همه ی والدین می خواهند کودکانشان دوستانی داشته باشند و احساس پذیرفته شدن بکنند و همچنین دوست دارند پیوندهای کودکشان با دوستانشان ،خواهر و برادرهایشان سال ها ادامه داشته باشد اما این امر مخصوصا برای کودکان پرخاشگر و کودکانی که دچار اضطراب و استرس هستند به مشکل می خورد...

ادامه مطلب