روان تحلیلگر کارگاه

کارگاه مدیریت خشم و بررسی احساسات سرکوب شده در ابراز خشم

نام کارگاه روانشناسی : مدیریت خشم مرکز مشاوره خانه مهر با افتخار برگزار می کند مدرس : بابک ملک زاده   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه مشاوره فردی و روان تحلیلی همراه شما عزیزان باشیم.   در کارگاه مدیریت خشم چهار جلسه ای...

ادامه مطلب
کارگاه

کارگاه نقش تشویق و تنبیه در فرزندپروری

نام کارگاه روانشناسی : کارگاه نقش تشویق و تنبیه در فرزندپروری مدرس : رعنا قاسمی   مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه شناخت الگوهای اشتباه تربیتی کودک نوجوان  و کارگاه های تخصصی ارتباط  مشاوره کودک و والدین...

ادامه مطلب
کارگاه

کارگاه روانشناسی ارتباط موثر نوجوان توانمند

مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند   نام کارگاه روانشناسی : ارتباط موثر نوجوان توانمند مدرس : رعنا قاسمی   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه شناخت الگوهای اشتباه تربیتی کودک نوجوان  و کارگاه های تخصصی ارتباط  مشاوره کودک و والدین توانسته ایم به کمک...

ادامه مطلب
کارگاه

کارگاه روانشناسی قدرت تفکر و تغییر

مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند   نام کارگاه روانشناسی : قدرت تفکر و تغییر مدرس : رعنا قاسمی   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه شناخت الگوهای اشتباه تربیتی کودک نوجوان  و کارگاه های تخصصی ارتباط  مشاوره کودک و والدین توانسته ایم به کمک...

ادامه مطلب
کارگاه

چگونه فرزندم را آماده بزرگسالی کنم ؟

مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند   نام کارگاه روانشناسی : چگونه فرزندم را آماده بزرگسالی کنم مدرس : رعنا قاسمی   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه شناخت الگوهای اشتباه تربیتی کودک نوجوان  و کارگاه های تخصصی ارتباط  مشاوره کودک و والدین توانسته ایم...

ادامه مطلب
کارگاه

کارگاه شناخت عزت نفس و الگوهای غلط کودکی

مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند   نام کارگاه روانشناسی : شناخت عزت نفس و الگوهای غلط کودکی مدرس : نسیم درایش   خوش حالیم که بار دیگر با کارگاه های کاربردی در زمینه شناخت الگوهای اشتباه تربیتی کودکی  و کارگاه های تخصصی مشاوره کودک و والدین توانسته...

ادامه مطلب
نمایش موارد بیشتر