بیماری های خاص مشاور

راحله فلاح

مهارت و فعالیت های راحله فلاح روانشناس : روان درمانی فردی روان درمانی سوگ روان درمانی افسردگی روان درمانی بیماری های مزمن پزشکی و سرطان   تخصص ها: گواهینامه درمان شناختی رفتاری در اختلالات روانی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی و کاندید دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا...

ادامه مطلب