روان تحلیلگر مشاور

بابک ملک زاده

مهارت و فعالیت های بابک ملک زاده : گواهینامه کارگاه روابط ابزه به مدت40 ساعت از دکتر محمود دهقانی گواهینامه گارگاه روانپویشی کوتاه مدت istdp به مدت60 ساعت از دکتر علیرضا طهماسب 200ساعت کاراموزی کودک و بزرگسال درکلینیک مهرتابان   تخصص ها: روان تحلیلی روابط بین فردی روان تحلیلی...

ادامه مطلب