رویداد

جشن پایان سال مرکز مشاوره خانه مهر

نهمین دورهمی مرکز مشاوره خانه مهر به همراه جشن پایان سال اسفند ماه این چنین پایان یافت به نام خدای مهر باد جارو زد ……. باران شست ……. تو چه کردی مهربانم ؟ همکار مهربان و توانمند خانه مهر در مسیر پرفراز و نشیب شکوفایی خانه مهر در سال...

ادامه مطلب
رویداد

کارگاه طرح واره درمانی

هفتیمن دورهمی مرکز مشاوره خانه مهر برگزار می کند عنوان کارگاه : آشنایی با طرحواره درمانی ویژه متخصصین مدرس : خانم دکتر نازنین رسولوند در سه شنبه ی پایانی هر ماه مرکز مشاوره خانه مهر میزبان متخصصین خود می باشد تا در راستای ارتقاء توانمندی و اطلاعات علمی و...

ادامه مطلب
رویداد کارگاه

بازاریابی دیجیتال در صنعت روانشناسی

با فراگیری اینترنت تب دیجیتال مارکتینگ درکلیه کسب و کارها نیز افزایش یافته است و مرکز مشاوره خانه مهر نیز برای توسعه بازار خود از این ابزار فناورانه استفاده می کند بدین منظور و در جهت برندسازی متخصصین این مرکز روانشناسی تصمیم بر آن شد تا طی یک کارگاه...

ادامه مطلب