منصوره یوسفی مقدم

مهارت و فعالیت های منصوره یوسفی مقدم :

درمانگر منصوره یوسفی مقدم در زمینه های نام برده به صورت تخصصی در مرکز مشاوره خانه مهر فعالیت می نماید : مشاوره نوجوان مشاوره شغلی برگزاری کارگاه های رضایت شغلی

سوابق مشاور

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
به مدت 4 سال همکاری با مرکز سرود آفرینش به عنوان دستیار، برگزاری دوره های آموزشی به مدت 5 سال

روش های دریافت خدمات مشاوره ازمنصوره یوسفی مقدم :

 

مراجعه حضوری
 گروه درمانی
کارگاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره های تخصصی گذرانده شده توسط درمانگر  منصوره یوسفی مقدم :

دوره کامل TA

دوره آموزشی TA 101

دوره personality adaptation

دوره کامل CBT

تفسیر نقاشی کودکان

CPRT

مهارت های زندگی کودکان

Call Now Buttonبرای تماس کلیک کنید
X