فرانک فنون

مهارت ها و فعالیت های فرانک فنون

روانشناس و مشاوره کودک عضو روانشناسی ایران عضوانجمن روانشناسی تربیتی ایران بازی درمانگر و کودک محور مدرس کارگاههای آموزش والدین و مربیان مهد کودک های معتبر مهارتهای فرزندپروري ووالدگري مهارتهای زندگی کودک و نوجوان تغییر و اصلاح و سازگاری کودک درمان اختلالات رشدی وباليني کودک و نوجوان : لجبازی ،افسردگی ،وسواس و اضطراب و...... تفسیر نقاشی بازی درمانی قصه درمانی

سوابق مشاور

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
80_98در حوزه های مدیریت آموزشی کودکان در مهد کودکهاي معتبر تهران -برگزاری کارگاههای آموزشی مربیان و والدین - برگزاری کارگاههای مهارت زندگی و تقویت هوش هیجانی و مشاور در زمینه کودک و نوجوان

روش های دریافت خدمات مشاوره از فرانک فنون:

مراجعه حضوری
برگزاری کارگاه و همایش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره های تخصصی گذرانده شده توسط درمانگر فرانک فنون :

صدو بيست ساعت کامل تربیت درمانگر کودک و نوجوان

طراحی بازیهای آموزشی

مسی پلی و هوشهای هشتگانه گاردنر و ……

Call Now Buttonبرای تماس کلیک کنید
X