مشاوران

ما در مرکز مشاوره خانه مهر سعی داریم از با تجربه ترین متخصصین برای کمک به شما استفاده کنیم و در این مدت توانستیم جمعی از متخصصین با تجربه را در خانه مهر گردهم آوریم تا با کمک یکدیگر خدمات با کیفیتی را برای شما مهیا کنیم. برای مشاهده همه متخصصین روی نمایش همه کلیک کنید.

نمایش همه
نمایش همه

کارگاه ها

برای رشد باید آموزش دید در این بخش لیست کارگاه ها و دوره های آموزشی مرکز مشاوره خانه مهر قرار دارد، ما معتقدیم با آموختن این مهارت ها می توان شباهت ها را یافت و تفاوت ها را درک کرد.

نمایش همه

رویداد ها

دورهمی ها و رویدادهایی که توسط مرکز مشاوره خانه مهر و متخصصین ما برگزار می شود را در این قسمت می توانید پیگیری کنید.

نمایش همه