رعنا قاسمی


دنیای کودکان و نوجوانان را به رسمیت بشناسیم

تماس

ساعات کاری :


دوشنبه و پنجشنبه ساعت 14 الی 18

مهارت و فعالیت های رعنا قاسمی :


حوزه فعالیت: روان شناس و مشاور خانواده – کودک و نوجوان
درمانگری کودک و نوجوان
مهارتهای زندگی کودکان
مهارت های زندگی نوجوانان
بازی درمانگری
مدیریت خشم در کودکان و نوجوانان
استعداد یابی نوجوانان
رشد عزت نفس نوجوانان
فرزند پروری طرحواره محور
تعامل با نوجوانان بر اساس تئوری انتخاب
فیلم درمانگری نوجوانان
TA کودک و نوجوان
درمان افسردگی نوجوانان
روانشناسی بلوغ
فرزند پروری بالنده
فرزند پروری با محوریت استقلال و کار آفرینی
قصه درمانی کودک
سایکو دراما نوجوان
دوره های کارآفرینی نوجوان