خرداد 8, 1400

جلسه موسس های شبکه ملی مثبت زندگی

به منظور تشکیل شبکه ملی مثبت زندگی برای پیگیری مسایل مربوط به مراکز مثبت زندگی سراسر کشور  در مرکز مشاوره خانه مهر میزبان بزرگواران بودیم

خرداد 8, 1400

اردیبهشت 1, 1400

مرکز مثبت زندگی خانه مهر

مرکز مشاوره خانه مهر بازهم مفتخر است که در کنار طرح های دیگر بهبود سلامت روانی مثل ( طرح غربالگری طلاق ، طرح تحکیم خانواده) …

اردیبهشت 1, 1400

اردیبهشت 1, 1400

مرکز مداخله در بحران طلاق و غربالگری طلاق

مرکز مداخله در بحران طلاق(مرکز غربالگری طلاق) با مدیریت خانم دکتر اکرم رحیمی با افتخار در کنار مردم عزیزمان هستیم یکی از خدمات مرکز مشاوره …

اردیبهشت 1, 1400