دکتر روانشناس نادیا روشنی

تخصص: کاندید دکتری روانشناسی تربیتی

دکتر نادیا روشنی

کاندید دکتری روانشناسی تربیتی و دارای پروانه تخصصی از نظام روانشناسی ایران به شماره   16910

تربیت درمانگر ADHD کودک و نوجوان

انجمن روانشناسی تربیتی -دکتر حمید هاشمی
دوره جامع تربیت مدرس آموزش خانواده و فرزندپروری
انجمن روانشناسی تربیتی/ دکتر سیدعلی قاسمی

 

زمینه کاری :

مشاوره و روانشناسی و فرزندپروری

مشاوره تلفنی در صدای یارا مربوط به انجمن حمایت از کودکان

درمانگری اختلالات یادگیری در خانه سلامت

برگزاری کلاسهای فرزندپروری در موسسه خیریه رایحه فاطمه

مشاور مدرسه و مربی مهارت های زندگی دبستان

تحصیلات:

کاندید دکتری روانشناسی تربیتی

مهارت های ارتباط با نوجوان :

1. رواندرمانی مبتنی بر شفقت به خود/دکتر علی فیضی

۲. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/دکتر علی فیضی

۳. الگوی ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ دکتر علی فیضی

۴. دوره جامع درمان متمرکز بر شفقت/ دکتر مهرنوش اثباتی

۵. طرحواره درمانی/دکتر حسن حمیدپور

۶. اصول روان درمانی شناختی رفتاری/دکتر حسن حمیدپور

۷.مهارتهای عملی مشاوره/دکتر شاهین فرهنگ

۸.سخنرانی حرفه ای و فن بیان/ فرشته ایران نژاد

۹.بازیابی عشق در روابط عاطفی/دکتر علی قاسمی

۱۰.تحلیل رفتار متقابل/دکتر مسعود جان بزرگی

 

عضویت ها :

دارای شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی ایران به شماره  16910

دوره ها و کارگاه های روانشناسی کودک و نوجوان
۱.رواندرمانگری کودک / انجمن روانشناسی تربیتی
۲ .تربیت درمانگر نوجوان/ دکتر الهام دهیادگاری
۳.تربیت مربی مهارتهای زندگی/جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
۴ .مهارتهای زندگی نوجوان/دکتر سارا گودرزی
۵ .فرزندپروری ادلری /دکتر حمید علیزاده
۶.درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان/دکتر کارینه طهماسیان
۷.شناخت درمانی کودکان/دکتر کارینه طهماسیان
۸.رفتار درمانی کودک/دکتر مصطفی و علیرضا تبریزی
۹.فنون درمان کودک و بزرگسال/دکتر اسما عاقبتی
۱۱.اختلالات یادگیری مقدماتی و پیشرفته/جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۰.فرزندپروری نوجوان/دکتر اسما عاقبتی
۱۲.تفسیر نقاشی کودکان/دکتر شهلا پاکدامن
۱۳.اختلالات یادگیری/دکتر مصطفی تبریزی
۱۴.بازی درمانی/دکتر منیر سادات صالح مجتهد
۱۵.اموزش مسئولیت پذیری به کودکان و نوجوانان/دکتر سارا گودرزی
۱۶ .اکت نوجوان/دکتر سید علیرضا مرتضوی
۱۷.فرزندپروری و ارتقاو هوش هیجانی/دکتر سارا گودرزی
۱۸.آموزش خودآگاهی به کودک و نوجوان/دکتر سارا گودرزی
۱۹ .استرس پس از سانحه PTSD/دکتر سارا گودرزی
۲۰.دوره فرزند پروری،مشاوره تلفنی و….انجمن حمایت از کودکان

 

الان تماس بگیر و صحبت کن

به راهنمایی نیاز داری، روی دکمه زیر کلیک کن
تماس بگیر