عایشه شهنوازی

تخصص: مشاور و روانشناس بالینی

عایشه شهنوازی

شماره نظام: ۳۹۰۷۰

عنوان شغل:

روانشناس و درمانگر و مربی

مربی سالمندان

درمانگر اعتیاد

مشاوره فردي و زوج درمانگر

حوزه های فعالیت:

مربیگري مهارتهاي زندگی

طرحواره درمانگر

درمانگر روانپویشی کوتاه مدت  (ISTDP)

و ماتریکس (MMT)  درمانگر اعتیاد

نوروتراپیست

CBT

TA

موسیقی درمانی

مربی سالمندان

درمانگر اختلالات جنسی

 

الان تماس بگیر و صحبت کن

به راهنمایی نیاز داری، روی دکمه زیر کلیک کن
تماس بگیر