بازی درمانی چیست؟ تکنیک ها و روش های بازی درمانی در منزل / خانه

بازی درمانی در منزل

تکنیک ها و روش های بازی درمانی در منزل

قبل از اینکه به مساله تکنیک های بازی درمانی در منزلروش های بازی در منزل ) بپردازیم اول باید تعریف صحیحی از بازی درمانی ارایه کنیم. بازی درمانی چیست ؟ خوب در ابتدا بهتر است کمی در مورد بازی درمانی  و روش های بازی درمانی در منزل توضیح دهیم. بازی درمانی که به انگلیسی بدان play therapy می گویند یعنی از بازی و موقعیت هایی که در فرایند بازی ایجاد می شود، در یک زمینه درمانی استفاده کنیم. در حقیقت بازی درمانی موقعیتی را ایجاد می کند تا کودکان با کمک رویکردها و تکنیک های درست، به احساسات و هیجانات خود پی ببرند و این احساسات و هیجانات داخلی خود را بروز دهند.

بازی درمانی برای بیش از 60 سال به عنوان یک روش شناخته شده و محبوب درمان کودک در عمل بالینی استفاده می شود. یکی از دلایلی که به واسطه آن ثابت شده است بازی درمانی رویکردی ویژه برای کودکان است و فواید زیادی برای آنها دارد این است که کودکان هنوز توانایی های استدلال انتزاعی و مهارت های کلامی مورد نیاز برای بیان کافی احساسات، افکار و رفتارهای خود را ندارند یا به عبارتی این مهارت ها در آن ها رشد نیافته است. اسباب بازی ها برای کودکان، حکم کلمات آنها را دارد و بازی نوعی مکالمه آنهاست. بازی درمانی را می توان به عنوان یک فرآیند بین فردی تعریف کرد که در آن یک درمانگر آموزش دیده به طور سیستماتیک از قدرت های درمانی بازی (به عنوان مثال، استفاده از بازی درمانی برای تقویت رابطه، استفاده از بازی درمانی برای ایفای نقش، استفاده از بازی درمانی برای مداخله درمانی، استفاده از بازی درمانی برای ارتباط، استفاده از بازی درمانی برای افزایش تسلط، کاتارسیس، شکل گیری دلبستگی و غیره) استفاده می کند تا به مراجعه کنندگان کمک کند تا مشکلات خود را حل کنند. رفع مشکلات روانی فعلی و کمک به جلوگیری از مشکلات روانی در آینده از جمله مزایای روش های بازی درمانی در خانه ارایه شده توسط خانه مهر می باشد. تکنیک های بازی درمانی در منزل نحوه استفاده از بازی را برای اجرای موثر قدرت های درمانی بازی مشخص می کند. هدف از این مقاله توصیف بازی درمانی و تکنیک ها و روش های بازی درمانی مفید بالینی است. گزارش‌های منتشر شده قبلی ساده و خلاصه شده‌اند تا اطلاعات کاربردی را در قالبی واضح و مختصر بیان کنیم. شرح کامل تری از هر تکنیک را می توانید با تماس با مشاوران ما به راحتی متوجه شوید. سه معیار شامل (الف) طیف گسترده‌ای از رویکردهای بازی (به عنوان مثال، حسی-حرکتی، هنری، فانتزی، و بازی)، (ب) تمرکز بر تکنیک‌های مناسب برای کودکان 4 تا 12 ساله، و (ج) ارائه تکنیک هایی که لذت بخش، ارزان و آسان برای اجرا هستند ، در انتخاب تکنیک های بازی درمانی مورد توجه قرار گرفته است. اهداف تکنیک ها و روش های بازی درمانی انتخاب شده شامل کمک به کودکان برای آگاهی و بیان احساساتشان است. از جمله مواردی که ما با روش های بازی درمانی در خانه به دنبال آن می باشییم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت خشم

بهبود خودکنترلی

کاهش ترس، اضطراب و افسردگی

افزایش توانمندی

تقویت مهارت های حل مسئله

ما قصد نداریم این نوشته را به عنوان یک رویکرد کلی مانند آنچه در یک “کتاب آشپزی” می خوانید، برای بازی درمانی در نظر بگیریم. هدف ما در این نوشته صرفا ارائه نمونه ای از تکنیک های بازی درمانی در خانه می باشد که مفید باشد. توجه کنید که انتظار نمی رود که همه تکنیک ها و روش های بازی درمانی برای همه کودکان کارساز باشد. انتخاب روش های بازی درمانی برای یک کودک خاص باید بر اساس تئوری های بازی درمانی و بر اساس ارزیابی کامل از کودک انجام شود. علاوه بر این، باید توجه داشت که تحقیقات نشان می‌دهد که زمانی که والدین در درمان شرکت می‌کنند و تعداد جلسات بهینه ارائه می‌شود، دستاوردهای بازی درمانی به حداکثر میزان خود می‌رسد. ما خوانندگان را تشویق می کنیم که از این مقاله به عنوان سکوی پرشی برای توسعه تکنیک های خلاقانه بازی درمانی خود استفاده کنند.

بازی درمانی در منزل | بازی کلمات احساسی

بازی کلمات احساسی
منطق درمانی
اغلب کودکان در بیان احساسات خود به صورت مستقیم مشکل دارند، یا به این دلیل که از این احساسات محافظت می کنند یا با احساساتی که بیشتر آنها را تهدید کننده می دانند ارتباط برقرار نمی کنند، این احساسات به درستی بیان نمی شوند. هنگام درگیر شدن در یک بازی، واکنش های دفاعی کودکان کاهش می‌یابد و آنها بیشتر در مورد احساسات خود صحبت می‌کنند. بازی کلمات احساسی به کودکان اجازه می دهد تا احساسات خود را به شیوه ای لذت بخش و بدون تهدید به اشتراک بگذارند.

این‌ روش بازی‌ درمانی می‌ تواند کودك را ترغیب‌ کند تا احساسات خود را در قالب‌ کلمات نوشته‌ شده بر روی‌ کاغذ و یا بر اساس تصاویر کشیده شده از هر احساس بر روی‌ کاغذ نشـان دهـد. ایـن‌ تکنیک از بـازی‌ درمانی بـرای‌ تمـام کودکان مفید است و صرف نظر از داشتن‌ یا نداشتن‌ اختلال برای همگی کودکان قابـل‌ اجـرا اسـت‌ و توانمنـدی‌ کـودك را در بیـان احساسات و هیجانات خود افزایش‌ می دهد و به‌ اینکه کودک احساساتی را که دارد خود ابراز نماید کمک می کند. استفاده از این‌ تکنیک‌ بازی درمـانی‌ در کودکان مبـتلا بـه‌ اخـتلالات رفتـاری‌، نقـص‌ توجـه‌ و بـیش‌ فعـالی‌ و کودکـان دارای‌ مشکلات اضطرابی‌ بسیار مفید است. کودکان در حین‌ بازی‌ حالت‌ دفـاعی‌ خود را برای‌ بیان احساساتشان از دست‌ می‌ دهند و فرصت‌ بیشتری‌ می‌ یابند تا احساسـات خـود را بیان کنند و این همان نقطه قوت مدنظر در این بازی است. این‌ بیان احساسات در یک‌ شرایط‌ غیر تهدید آمیز و خوب به گونه ای که کودک از آن خوشش بیاید انجام می شود.

ابزار مورد نیاز: ٨ تکه‌ کاغذ ١٥ در ٢٥، یک‌ عدد مارکر، تعدادی‌ ژتون شامل‌ تعدادی‌ سکه‌.

شیوه اجرای‌ این روش بازی درمانی:

در ابتدا درمانگر این روش بازی‌ درمانی را برای‌ کودکان وصف می کند.

در ابتدا درمانگر از بچه ها می خواهد به‌ او بگویند بچه‌ های‌ هم‌ سن‌ شان چه‌ احساساتی می‌ توانند داشته‌ باشن‌. مثلا خوشحال باشن‌، غمگین‌ باشن‌، حالا تو می‌ تونی‌ بقیه‌ احساسهایی‌ رو که‌ یـه‌ بچـه‌ می‌ تونه‌ داشته‌ باشه‌ به‌ من‌ بگی‌.” درمانگر همزمان با ابراز احساسـات از طـرف کـودك شـروع بـه‌ نوشتن‌ نام آن احساسات بر روی‌ کاغذها می‌ نماید. در مواجهه با کودکانی که به مدرسه نرفته اند هنوز و نمی توانند بخوانند و بنویسند، درمانگر می‌ تواند شکل‌ چهره ای‌ را که‌ بیانگر آن احساس است‌ روی‌ کاغذ نقاشی کند. از جملـه‌ احساساتی‌ که‌ برای‌ کودکان قابل‌ درك و تجربه‌ است‌ موارد زیر مـی‌ باشـد: خوشـحالی‌، عصـبانیت‌، ناراحتی‌، پرخاشگری‌، گریه‌ کردن و تعجب‌ کردن. بعد از اینکه‌ کارتهـا آمـاده شـد، آنهـا را بـر روی‌ میزی‌ در جلوی‌ کودك می‌ چینیم‌، سپس‌ درمانگر شروع به‌ بیان یک‌ داستان می‌ کند کـه‌ قهرمـان داستان احساسات نوشته‌ شده بر روی‌ کاغذ ها را تجربه‌ می‌ کند و هر بار که‌ یکی‌ از این‌ احساسات مطرح شد ژتونی‌ بر روی‌ کاغذ مرتبط‌ با آن احساس گذاشته‌ می‌ شـود. بـرای‌ مثـال اگـر شخصـیت‌ داستان خوشحال می‌ شود ژتونی‌ بر روی‌ کاغذی‌ که‌ روی‌ آن نوشته‌ شده خوشحالی‌ یا تصـویر یـک‌ چهره خوشحال کشیده شده است‌ گذاشته‌ می‌ شود. شخصیت اصلی این داستان ارایه شده توسط درمانگر ممکن است خود درمانگر باشد یـا داسـتانی‌ بـا شخصـیت‌ هـای‌ کودکانه‌ باشد مثلا شخصیت های داستانی می توانند حیوانات باشند.

مثلا به داستان ارایه شده زیر که مثالی از این روش بازی درمانی است توجه کنید.

مثالی از یک داستان خودساخته یک درمانگر با کاراکتر حیوانات، می‌تواند به شکل زیر باشد. این داستان بر مبنای روش بازی درمانی بازی کلمات احساسی نوشته شده است:

“پنگوئن کوچکی به نام پتی در جستجوی غذا در قطب شمال است. پتی برای بدست آوردن غذا، باید از یک پیچ که توسط دشمنان محافظت می شود و پر پیچ و خم است عبور کند. با این حال، پتی احساس می‌کند که از مسیر درستی عبور نمی‌کند و به راه خود ادامه می‌دهد. بعد از مدتی، پتی در نهایت غذای خود را پیدا می‌کند، اما در طول مسیر، بسیار ناراحت بوده است. او احساس می‌کند که نتوانسته است عمل خوبی انجام دهد و باید بهتر عمل می کرد. در این حالت، پتی بهترین دوستش که یک مورچه به نام لئو است را ملاقات می‌کند. لئو به او می‌گوید که مشکلی ندارد اگر گاهی احساس بی‌انگیزگی یا ناراحتی کند، چون تمام حیوانات احساساتی هستند و ممکن است اشتباه کرده باشند. این حرف‌ها باعث می‌شود که پتی بهتر از قبل از این مسیر عبور کند و به خانه خود برگردد.”

بعد از این‌ که‌ درمانگر داستان خود ساخته خود را تمام می کند، ژتونها را از روی‌ کاغذها بـر مـی‌ دارد و بعـد از اینکه‌ مطمئن‌ شد کودك مفهوم این‌ بازی‌ را متوجه‌ شده است‌ به‌ کـودك مـی‌ گویـد: ”خـوب الان نوبت‌ تو هست‌ که‌ یه‌ داستان برای‌ من‌ تعریف‌ کنی‌، تا با هم‌ احساساتت‌ رو پیدا کنیم‌ و برای‌ تو هـم‌ ژتون بذاریم‌ . دوست‌ داری‌ یه‌ داستان از خودت برام بگی‌. مثلا می‌ تـونی‌ اتفاقـاتی‌ کـه‌ دیـروز بـرات افتاده رو به‌ شکل‌ یه‌ قصه‌ برام تعریف‌ کنی‌. از وقتی‌ که‌ از خواب بیدار شدی‌ برام بگو و هر جا به‌ یـه‌ احساس رسیدی‌ یه‌ ژتون بردار و روی‌ کاغذ مخصوصش‌ بذار.”

هدف درمانگر از این‌ روش بازی درمانی این اسـت‌ کـه‌ کـودك را به بیان احساسـاتش‌ در محـیط‌ هـای‌ متفاوت، موقعیت‌ ها و شرایط‌ مختلف‌ و در برخورد با افراد مختلف‌ وادار نماید. در حقیقت هدف بازی کلمات احساسی که معادل انگلیسی آن “The Feeling Word Game” می باشد، تقویت مهارت‌های احساساتی و ارتباطی در فرد است. بازی با استفاده از داستان‌های جذاب و کاراکترهای حیوانات، شرکت کنندگان را وادار می‌کند که احساسات خود را بیان کرده و در مورد آنها بحث کنند. برای مثال، داستان بالا باعث می‌شود شرکت کنندگان احساسات مختلفی مانند ناراحتی، گناه، ترس و دوستی را تجربه کنند و بتوانند درباره آن بحث کنند.

بازی کلمات احساسی به شرکت کنندگان کمک می‌کند که مهارت‌های خود در مورد تشخیص و ابراز احساسات را تقویت کنند. بازیکنان علاوه بر بهبود ارتباطات احساسی خود، درک بهتری از خود و دیگران پیدا می‌کنند. این بازی برای کودکان و نوجوانانی که در مواجهه با مشکلات احساسی و ارتباطی هستند، بسیار مفید است و به آنان کمک می‌کند تا با مهارت‌هایی بهتر به زندگی خود ادامه دهند.

نتایج به دست آمده از مطالعات مرتبط با بازی درمانی

در مقایسه‌ با دیگر روش های‌ درمانی‌ مختص کودکان باید گفت که بازی درمانی یک روش درمانی ویژه است که یک‌ امتیاز عالی برای خود دارد و این امتیاز همان جذابیت‌ روش بازی درمانی است‌. کودکان فارغ از اینکه دارای مشکل یا اختلالی باشند و بدون توجه به خصوصیات فردی کودکان، تمایل‌ ذاتی به‌ بازی‌ دارند و به‌ آن به عنوان یک‌ کار لذت بخش‌ نگاه می کنند. بـازی‌ زبان کودك است‌ که‌ در آن خود واقعیش‌ را صرف نظر از هر گونه‌ محدودیتی‌ بـروز مـی‌ دهـد. ذات بازی‌ توام با لذت است‌ و این‌ اولین‌ فایده روش های بازی درمانی است که‌ در طی انجام این روش های بازی درمانی کودك دارای‌ اختلال درگیـر یک‌ فعالیت‌ لذت بخش‌ می‌ شود که‌ احساس شادی‌ و نشاط در کودك ایجـاد مـی‌ شود. همین لـذت کودك را برای‌ ادامه‌ درمان راغب می کند و امکانی برای درمانگر فراهم می کند تا درمان را تـا زمانی که بـه‌ نتیجـه‌ برسد ادامه‌ دهد. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که‌ بازی‌ درمانی‌ در کنار درمان های‌ دیگر مثل خانواده درمانی‌، درمان موثرتری‌ برای کودکان خواهد بود. از جمله اختلالاتی‌ که‌ به‌ وسیله‌ روش های بازی‌ درمانی قابـل‌ درمـان اسـت‌ می توان به اختلالات عاطفی‌ و هیجانی‌ اشاره نمود. روش های‌ دیگر درمانی کمک‌ زیادی‌ برای حل مشکلات مربوط به این اختلالات نمی‌ کنند. بازی‌ مستقیما با عواطف‌ کودك مرتبط است و هم‌چنین هیجانات کودک را نیز تحت‌ تاثیر قـرار مـی‌ دهد، روش بازی درمانی بهترین‌ درمان برای‌ کمک‌ به‌ کودکانی‌ است‌ که‌ درگیر این‌ نوع اختلالات می‌ باشند.

مزایای بازی درمانی در منزل

بازی درمانی و بالاخص بازی درمانی در منزل مزایای مختلفی دارد که در زیر به برخی از مزایای بازی درمانی اشاره می کنیم. بازی درمانی در منزل به مانند بازی درمانی به هر روش و تکنیک دیگری در هر جایی فوایدی از قبیل موارد زیر به همراه دارد:

1. مزایای بازی درمانی در منزل | ایجاد فضای امن برای کودکان
کودکان ممکن است احساس نکنند که می توانند با خیال راحت در مورد افکار و احساسات خود با خانواده صحبت کنند. بازی درمانی می تواند به آنها مکانی امن برای تفریح و صحبت با یک متخصص دلسوز بدهد. بازی درمانی همچنین می تواند هرگونه فشار برای استفاده از کلمات برای بحث در مورد موضوعات احساسی را از بین ببرد. اجازه دادن به کودکان برای استفاده از بازی ممکن است به آنها اجازه دهد تا خود را به شکلی بهتر وصف کنند. در برخی موارد، کودک ممکن است نداند اقدامات غیرکلامی او چه چیزی را به درمانگر منتقل می کند. با این حال، درمانگر ممکن است آنها را برای کمک به کودک در مسائل رفتاری یا عاطفی تفسیر کند.

2. مزایای بازی درمانی در منزل | ایجاد عزت نفس
از آنجایی که با بازی درمانی کودک شما ممکن است خود را بهتر توصیف کند و احساس کند که شنیده می شود، می توان گفت که عزت نفس نیز ممکن است در وی القا شود و یاد بگیرد که خود اظهاری کند. علاوه بر این، بازی درمانی می تواند به کودکان کمک کند تا مهارت های مقابله ای را در هنگام برخورد با رویدادهای چالش برانگیز زندگی مانند بلایای طبیعی، خشونت خانگی و آسیب های روانی در خود ایجاد کنند. کودکان با بازی درمانی می توانند راه های سالمی برای تعامل و کنار آمدن با احساسات و تجربیات دشوار بیاموزند. کاردرمانگران و مددکاران اجتماعی اغلب استفاده از بازی درمانی برای کمک به کودکان و بهبود سلامت روان و رفاه شان می باشد.

3. مزایای بازی درمانی در منزل | کودکان با بازی درمانی مهارت های حل مسئله را به دست می آورند
همانطور که کودک شما بازی می کند، ممکن است مهارت های حل مسئله خود را به طور مستقل بهبود بخشد. آنها داستان های خود را با اسباب بازی ها و بازی های خود تنظیم می کنند و ممکن است در جهت حل مشکلات جزئی یا مهم از طریق ایفای نقش کار کنند.

یک درمانگر همچنین می‌تواند مشکلی را در فرایند بازی درمانی به کودکان ارائه دهد، در اینجا کودکان وظیفه خواهند داشت که به طور مستقل راه حل را پیدا کنند. به عنوان مثال، درمانگر می تواند از کودک بخواهد که به آنها نشان دهد اگر اسباب بازی دیگری غذای او را بدون درخواست بخورد، چگونه واکنش نشان می دهند. پاسخ کودک می تواند نشان دهنده رفتارها یا الگوهایی باشد که محیط خانه برای وی ایجاد کرده است.

4. مزایای بازی درمانی در منزل | بازی درمانی و یادگیری مکانیسم های مقابله ای
یکی دیگر از مزایای بازی درمانی این است که کودک شما می تواند یاد بگیرد که چگونه با افکار یا احساسات چالش برانگیز کنار بیاید. آنها می توانند در بازی درمانی راهبردهای مقابله ای را به دست آورند که ممکن است در نوجوانی یا بزرگسالی برایشان مفید باشد. در جلسات بازی درمانی، کودکان می توانند یاد بگیرند که چگونه با دیگران به شیوه های سالم ارتباط برقرار کنند و رفتارهای مثبتی را در خود ایجاد کنند. در حین کار با متخصصان بهداشت روان دارای مجوز، آنها همچنین می توانند بینش جدیدی در مورد افکار و احساسات خود به دست آورند و درک کنند که چگونه یک موقعیت دشوار برای آنها معنا دارد. بازی درمانی می تواند راهی ایمن و موثر برای کودکان برای مقابله با مسائل خانوادگی، اقدامات پزشکی و سایر رویدادهای استرس زای زندگی باشد.

5. مزایای بازی درمانی در منزل | بازی درمانی و شفای عاطفی
اساس اولیه بازی درمانی کمک به کودک برای مقابله با پریشانی عاطفی و رویدادهای چالش برانگیز است. از طریق فرآیند شرکت در جلسات بازی درمانی، کودکان ممکن است درباره خود و موقعیتی که در آن قرار دارند اطلاعات بیشتری کسب کنند. کودکان ممکن است احساس راحتی بیشتری داشته باشند که احساسات خود را به جای رویارویی با دیگران، روی یک اسباب بازی یا نقش بازی ابراز کنند و یا درک کنند، زیرا تجربیات نامطلوب در اوایل زندگی می تواند چالش برانگیز باشد.

6. مزایای بازی درمانی در منزل | کسب مهارت های تصمیم گیری
فرایند تصمیم گیری می تواند در بازی درمانی گنجانده شود. ممکن است فرزند شما در طول دوره بازی درمانی خود، انتخاب هایی را تجربه کند، یا بازی درمانگر او ممکن است انتخاب هایی را به او ارائه دهد تا به آنها کمک کند تا در حین سنجیدن انتخاب ها بفهمند که برای تصمیم گیری چه چیزی لازم است.

7. مزایای بازی درمانی در منزل | آموزش مسئولیت پذیری به کودکان
از طریق تصمیم گیری در انواع مختلف روش های بازی درمانی، کودک شما ممکن است بیاموزد که چگونه مسئولیت انتخاب ها یا رفتارهایی را که انجام داده است بپذیرد. همچنین ممکن است یاد بگیرد که برای اعمالی که مسئولیت آن را ندارند، خود را سرزنش نکنند. بازی درمانی می تواند مسئولیت پذیری کودکان را نشان دهد. علاوه بر این، در پایان جلسه، کودک ممکن است به درمانگر کمک کند تا اسباب بازی ها را تمیز کند و بدین ترتیب مهارت های دیگری نیز بیاموزد.

8. مزایای بازی درمانی در منزل | کسب مهارت های اجتماعی جدید 
یادگیری صحبت کردن با مردم و تعامل با بچه های بزرگتر و همسالان می تواند برای کودکان در هر سنی چالش برانگیز اما ضروری باشد. بازی درمانی می‌تواند به کودکان در مورد تعامل مثبت و سالم با دیگران کمک کند. درمانگر رویکردی عملی دارد و کودک را از طریق فعالیت‌های بازی راهنمایی می‌کند و به او کمک می‌کند تا رفتارهای اجتماعی مناسب را درک کند و در عین حال رفتارهای پرخاشگرانه را کاهش دهد.

9. مزایای بازی درمانی در منزل | پیدا کردن دوست
با بازی درمانی و از طریق توسعه مهارت های اجتماعی، فرزند شما ممکن است بتواند در مورد نحوه دوست یابی و حفظ دوستی ها بیشتر بیاموزد. بازی درمانگران می توانند از کودکانی که اضطراب اجتماعی دارند یا خجالتی هستند حمایت کنند. علاوه بر این، اگر فرزند شما در جلسات گروهی شرکت کند، ممکن است با معاشرت و بازی با سایر کودکانی که علائم یا تجربیات مشابهی را تجربه می کنند، مطالب بیشتری را بیاموزد.

10. مزایای بازی درمانی در منزل | درک جهان پیرامون

با بازی درمانی کودکان اغلب می آموزند که چگونه دنیای اطراف خود را از طریق بازی درک کنند. آن‌ها آنچه را که می‌بینند یا تجربه می‌کنند دوباره به تصویر می‌کشند تا به کمک آن معنای زندگی‌شان را بفهمند. با بازی در یک محیط ساختاریافته، آنها می توانند محیط خود را درک کرده و تجربه های جدید کسب کنند.

11. مزایای بازی درمانی در منزل | درمان و مراقبت فردی

کودکان ممکن است در مورد مراقبت از خود برای بهبود بیشتر اطلاعاتی یاد بگیرند. مراقبت از خود می تواند برای انسان در هر سنی ضروری باشد، بنابراین کودکان ممکن است آن را از طریق بازی و بالاخص بازی درمانی در منزل یاد بگیرند. آنها می توانند با کنترل محیط خود و نحوه بازی خود، خود را آرام کنند. در مراقبت تسکینی، بازی درمانی می تواند به ویژه برای کودکانی که با بیماری های جدی یا تهدید کننده مواجه هستند مفید باشد.

12. مزایای بازی درمانی در منزل | ایجاد اعتماد به نفس
همانقدر که فرزند شما بیشتر در مورد خود و جایگاه خود در جهان بداند، می‌تواند احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد و احساس راحتی کند. یادگیری نحوه معاشرت نیز می تواند باعث ایجاد اعتماد به نفس در اطرافیان شود. از طریق بازی درمانی و بالاخص بازی درمانی در منزل، کودکان ممکن است در مورد توانایی های خود بیشتر بیاموزند.

13. مزایای بازی درمانی در منزل | افزایش تمرکز
هدایت کودکان به سمت فعالیت های بازی درمانی در جلسات می تواند به آنها کمک کند تمرکز خود را افزایش دهند و یاد بگیرند که چگونه به موقعیت های خاص توجه کنند. این تمرینات و همچنین بازی درمانی در منزل ممکن است به آنها کمک کند در مدرسه، در روابط یا محل کار تمرکز کنند.

14. مزایای بازی درمانی در منزل | ارتقای تخیل و خلاقیت 
بازی درمانی در منزل می تواند به کودکان کمک کند تا خود را از طریق تخیل بیان کنند. بازی درمانی و بالاخص بازی درمانی در منزل کاوش در موقعیت ها و جهان های مختلف را ارتقا می دهد تا رویکردی جدید و هیجان انگیز برای یادگیری عاطفی ایجاد کند. همچنین ممکن است توانایی شناختی و ظرفیت حافظه کودکان را افزایش دهد. بنابرین بازی درمانی در منزل به ارتقای سطح تخیلات کودک کمک شایانی می کند.

15. مزایای بازی درمانی در منزل | پردازش احساسات 
بازی درمانی در منزل فواید زیادی به همراه دارد. وقتی کودکان بازی می کنند، بازی می تواند به آنها کمک کند تا افکار و احساسات خود را پردازش کنند. در جلسات بازی، وقتی کودک شما با ابزارهایی مانند چرخ تعامل می کند، به او نشان می دهد که برخی از حالات احساسی چهره چگونه به نظر می رسند. بازی درمانگر ممکن است با استفاده از اسباب‌بازی‌ها رفتارهای عاطفی خاصی را انجام دهد و از کودک بخواهد که وقتی به یک احساس خاص روی چرخ اشاره می‌کند، آنها را تکرار کند.

16. مزایای بازی درمانی در منزل | کاهش رفتارهای منفی 
از دیگر فواید بازی درمانی در منزل می توان به کاهش رفتارهای منفی اشاره داشت. بسیاری از کودکان اگر نتوانند افکار یا احساسات خود را بیان کنند، خود را به شیوه های نامطلوب ابراز می کنند. در جلسات بازی، کودکان می توانند از هر یک از اسباب بازی ها و فضای موجود استفاده کنند و ممکن است فضایی برای آزاد کردن تخیل خود داشته باشند. در خانه، آنها ممکن است نتوانند از تمام وسایل موجود در اتاق استفاده کنند، زیرا ممکن است یک گلدان شکستنی یا یک جسم سنگین باشد. دفاتر درمانگر اغلب به اسباب‌بازی‌های ایمن و مناسب برای کودکان اختصاص دارند. کودکان می توانند انرژی خود را در جلسات آزاد کنند و با احساس شادابی به خانه بروند.

17. مزایای بازی درمانی در منزل | به خانواده ها در ایجاد ارتباطات کمک می کند
از دیگر مزایای بازی درمانی در منزل کمک به ایجاد ارتباطات درون خانوادگی است. بخشی از بازی درمانی ممکن است شامل تعامل بین والدین و کودک باشد. در طول جلسه، ممکن است به کودک خود کمک کنید تا ایده های خود را تدوین کند و از درمانگر که مفاهیم بازی درمانی را به شما آموزش می دهد، یاد بگیرد.

تکنیک ها و روش های بازی درمانی در خانه

تکنیک ها و روش های بازی درمانی در خانه: راهنمای نحوه انجام بازی درمانی برای والدین

والدین این پتانسیل را دارند که بهترین درمانگر فرزند خردسال خود باشند! مثلا برای کودکان زیر 6 سال، آموزش دادن به والدین برای ارائه تجربیات درمانی و بازی درمانی در خانه بسیار مؤثرتر است. بازی درمانگر به عنوان یک فرد جدید در زندگی فرزند شما، قبل از اینکه بتواند اهداف درمانی را شروع کند، باید یک پیوند ایجاد کند. تنها با یک جلسه در هفته، پیشرفت اولیه می تواند به کندی پیش برود در حالیکه خانواده در این زمینه پیوند قوی تر و زمان بیشتری دارد.

بیشتر والدینی که با فرزندانشان در هستند، از قبل این رابطه قوی با فرزندشان را دارند و می توانند به چیزهای خوب بپرند! با استفاده از این تکنیک‌های بازی درمانی و اجرای آن، برخی از والدین شاهد بهبود در تنظیم هیجانات فرزندشان در روز اول هستند. در اینجا سه مورد از روش های پیاده سازی بازی درمانی در خانه برای والدین ارایه می شود:

1. تکنیک ها و روش های بازی درمانی در خانهداستان سرایی 
بچه ها عاشق شنیدن و گفتن داستان هایشان هستند. بارها و بارها و بارها. به خصوص کودکان کوچکتر معمولاً تمایل به صحبت در مورد چیزهای غافلگیر کننده، آزاردهنده یا ترسناک را سرکوب نمی کنند. فرض کنید آنها از دوچرخه خود به پایین افتادند و دستشان شکست. کودک را تشویق کنید تا برای همه در زندگی خود داستان چگونگی گچ گرفتن دستش را تعریف کند. به فرزندتان کمک کنید داستان را بنویسد. گفتن یک داستان به همه کمک می کند تا کودکان خاطرات آنچه را که اتفاق افتاده سازماندهی کنند. 

لازم نیست قصه گویی کلامی باشد. والدین می توانند یک جلسه نقاشی را آغاز کنند، جایی که هر دوی شما تصاویر تصادف دوچرخه را ایجاد کنید. نقاشی با هم می تواند نسخه های انتزاعی زیبایی از این رویداد ایجاد کند.

برای کودکان کوچکتر، سعی کنید داستان را با استفاده از بازی تخیلی بگویید. موضوعی را پیشنهاد کنید (یعنی «بیایید وانمود کنیم دالی برای دوچرخه‌سواری به بیرون می‌رود!») و سپس دستورات فرزندتان را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که در اینجا بازی درمان کودک است. آنها خیلی بهتر از ما می دانند چگونه این کار را انجام دهند.

توجه: استفاده از این تکنیک را بدون راهنمایی حرفه ای برای کودکی که آسیب جدی دارد پیشنهاد نمی کنیم. اگر کودک احساس امنیت و آمادگی نمی کند، گفتن یا شنیدن داستان یک ترومای مهم می تواند به جای بهبودی دوباره آسیب زا باشد.

2. تکنیک ها و روش های بازی درمانی در خانه | ایفای نقش برای داشتن یک تجربه عاطفی اصلاحی.
نقش آفرینی می تواند شبیه داستان گویی باشد، البته شما می توانید پایان را تغییر دهید! در حالی که از عروسک‌ها، لباس‌ها، و حیوانات عروسکی استفاده می‌کنید، به عنوان والدین می‌توانید نسخه بهتری از رویدادها را اجرا کنید.

می توانید دکتر بازی کنید. مثلا در فرایند بازی درمانی ارایه شده توسط یک بازی درمانگر در چین بیشتر بچه هایی که آسیب های پزشکی شدیدی داشتند، در اتاقی قرار گرفته بودند که اتاق بازی پر از وسایل پزشکی واقعی بود تا بازی درمانگر تجربیات آنها را دوباره به نمایش بگذارد. به گفته وی قبل از اینکه بتوانیم بازی درمانی را ادامه دهیم، باید تجربه واقعی کودک پردازش شود.

این بازی درمانگر می گفت وقتی آماده شدیم، ژاکت طبی ام را پوشیدم و نقش یک دکتر مهربان را بازی کردم. من طوری رفتار کردم که دوست داشتم با آنها رفتار شود. بچه ها عاشق این بازی شدند. پس از مدتی که این بازی درمانی را انجام دادم، پرستاران کودک گزارش دادند که بچه‌ها از آنها پیروی می‌کنند و بیزاری شان نسبت به مراجعه به پزشک کمتر شده است.

ایفای نقش در بازی درمانی به معنای ارائه یک تجربه عاطفی بهتر به کودک از طریق بازی است. در مثال تصادف دوچرخه، می‌توانید از دوچرخه بیفتید و آسیب نبینید. 

هدف شما این است که به فرزندتان این پیام را بدهید: بله، شما این تجربه بد را داشتید، اما این بدان معنا نیست که همیشه این اتفاق آنقدر بد خواهد بود.

3. تکنیک ها و روش های بازی درمانی در خانه | انجام بازی های حسی برای کاهش اضطراب.
به گفته یک بازی درمانگر موفق مواردی از قبیل آب، برنج، ماسه، یخ، خمیر بازی، رایحه‌های طبیعی، اسلایم در اتاق بازی من در حال چرخش هستند. در صورت امکان، من دوست دارم بچه ها به درون گل و لای و جویبارها بروند. بازی های حسی ذاتا برای کودکان آرامش بخش است. سیستم عصبی کودکان هنگام تجربه حواس آنها می تواند تعادل پیدا کند.

انجام بازی های حسی را به عنوان یک نوع مدیتیشن کودک در نظر بگیرید.

و در نهایت، توصیه ما به والدینی که در شرف شروع برخی روش ها و تکنیک های بازی درمانی هستند، این است که قبل از شروع، یک دقیقه وقت بگذارید تا خود را ثابت کنید. مطمئن شوید که به طور کامل در کنار فرزندتان حضور دارید. هر گونه انتظاری را که از یک تجلیل وجود دارد را کنار بگذارید! هر گونه انتظاری از پاکیزگی را کنار بگذارید! اضطراب خود شما می تواند منجر به کسب نتایج ضعیف تر شود. مراقب کودک خود باشید که به طور کامل در بازی درمانی خود رها شود و از رها کردن خود لذت ببرید.

مقالات مشابه

تگ‌های پست
دسته‌بندی‌‌ پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *