طلاق عاطفی (بررسی محرک های موثر بر طلاق عاطفی)

طلاق عاطفی و عوامل موثر بر طلاق عاطفی

طلاق عاطفی | در تمامی جوامع انسانی، همیشه از خانواده به عنوان مهمترین نهـاد اجتمـاعی نام برده شده است. اصلاح خـانواده بـزرگ انسـانی یعنـی جامعـه تنها با پرداختن به خانواده ممکن می شود. روابط مناسب در خانواده ارتباط مستقیمی با روابط مناسب در جامعه دارد. جامعه بدون داشتن خانواده سالم نمی تواند ادعاي سلامتی کند. از جمله مهمترین آسیبهاي خانوادگی، مساله طلاق می باشد که باعث ناکامی همسران در زنـدگی زناشـویی مـی گردد. اما سوال ابتدایی که مطرح می شود این است که طلاق چگونه شکل می گیرد؟ طلاق عاطفی چیست و چرا آن را پیش زمینه طلاق رسمی می دانند؟

از جمله موارد مهمی که به عنوان انگيزۀ اساسي و بنيادي بشرقلمداد می شود، نياز به برقراری و حفظ پيوند و روابط نزديک با ديگران می باشد. اين احساس‌ مثبت‌ دستخوش تغييرات مختلفی در بسیاری از موارد می شود كه‌ منجر به نتایج مختلفی می شود. يکي از مهمترين موارد از اين‌نتايج، تعارض زناشویی می باشد.‌  تعارض زناشويي ناشي از‌ موارد مختلفی می تواند باشد که در زیر به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

هماهنگی نداشتن زن و شوهر در نوع نیازها و روش های آن

خود محوری

اختلاف در خواسته ها

طرح های رفتاری و‌رفتارهای غيرمسئولانه نسبت به ارتباط زناشويی و ازدواج‌ و …

زوجین پس از گذران یک دوره عموما طولانی از تعارضات به تنفر از هم می رسند و بعد نسبت به هم بی تفاوت می شوند که این مسیر در انتها به طلاق سوق پیدا می کند. این طلاق ممکن است شکل رسمی به خود بگیرد که طی آن بنیاد خانواده فرومی پاشد و عموما با آن آشنایی داریم و هم می تواند به صورت پنهان شکل پذیرد که در این صورت خانواده یک ساختار بیرونی دارد ولی از درون تهی می شود. به این گونه از طلاق ، طلاق عاطفی می گویند.

طلاق عاطفی که توضیحات کاملی در مورد آن ارایه دادیم ازجمله مهمترین و شایعترین آسیب های خانوادگی خصوصا در سالیان اخیر می باشد که در نهایت به فروپاشی فردی، خانوادگی و اجتماعی منجر می شود و آثار آن گاها تا مدت ها برجای می ماند. طلاق عاطفی کماکان پدیده‌ای ناشناخته است و مطالعات متعددی بر روی آن انجام می شود. از طلاق عاطفی به عنوان مرحله موقت طلاق رسمی نام برده می شود. گزارشات رسمی طی سالیان اخیر، افزایش میزان طلاق در شهر تهران را نشان می دهد و باید گفت که سهم طلاق عاطفی بیش از طلاق رسمی است و این مساله بسیار حائز اهمیت است. محرک های مؤثر در بروز طلاق عاطفی در میان زوجین شامل موارد متعددی می باشد که ما لیست برخی از این محرک های بروز طلاق عاطفی را در زیر لیست کرده ایم.

عوامل موثر بر طلاق عاطفی

ضعف‌ در مهارت‌ حل‌ مسئله‌

ضعف‌ در مهارت‌ ارتباط‌ مؤثر

ضعف‌ در مهارت‌ تصمیم‌گیري

ضعف‌ در مهارت‌ خودکنترلی‌

ضعف‌ در مهارت‌ همدلی‌، همگامی‌ و همفکري

ضعف‌ در دانش‌ و نگرش‌ جنسی‌ و باورهاي ارتباطی‌

کمبود سواد عاطفی‌

درون‌گرایی‌

نداشتن‌ توافق‌ و سازگاري

عدم‌ گشودگی‌ در استفاده‌ از تجربیات‌ و خلاقیت‌ در حل‌ مشکلات‌

روان‌رنجورخویی‌

نداشتن‌ وظیفه‌ شناسی‌

بی‌مسئولیتی‌

خشونت‌

مشکلات‌ ارتباطی‌

عادت‌وارۀ فرهنگی‌ متفاوت‌

کوشش‌ براي حقوق‌ مساوی

سوءاستفادۀ فیزیکی‌

خیانت‌ و روابط‌ خارج‌ از ازدواج‌

حس‌ خودکارآمدی

الگوهاي برگرفته‌ از خاستگاه‌ خانوادگی‌

پایبندينداشتن‌ به‌ سنت‌ ها و ارزش‌ها در زوجین‌

ضعف‌ در دین‌داري زوجین‌

فقدان‌ سلامت‌ جسمی‌ و روانی‌ زوجین‌

تزلزل‌ در ساختار قدرت‌ خانواده‌

عدم‌ کفویت‌ و همسان‌همسری

ضعف‌ وضعیت‌ اجتماعی‌-اقتصادي خانواده‌های زوجین‌

فرسودگی‌ شغلی‌ به‌ واسطه‌ مسئولیت‌ زندگی‌

سبک‌ زندگی‌ تظاهری، مدرن‌ و سنتی‌

اعتیاد به‌ فن اوريهاي نوبن‌ ارتباطی‌ (اینترنت‌، ماهواره‌، گوشی‌ همراه‌ و شبکه‌های اجتماعی‌ مجازی)

تعداد فرزند

اعتماد اجتماعی‌ (شخصی‌، تعمیم‌یافته‌، نهادي)

مشارکت‌ اجتماعی‌ (رسمی‌، غیررسمی‌)

پایبندي به‌ هنجار اجتماعی‌ (تعهد، ارتباط‌ دوجانبه‌ و اخلاق‌ (صداقت‌))

همه‌گیری طلاق‌

تفاوت‌ عقاید

برآورده‌ نشدن‌ انتظارات‌
نداشتن‌ رضایت‌ جنسی‌ و عاطفی‌
 نداشتن‌ تجربه‌ زندگی‌ مشترک‌
شرایط‌ خانوادگی‌ و دخالت‌ اطرافیان‌
موقعیت‌ اقتصادی فرد
نوع‌ و وضعیت‌ اشتغال‌ – درآمد
مدت‌زمان‌ ازدواج‌
سن‌ زوجین‌ موقع‌ ازدواج‌
فاصله‌ سنی‌ زوجین‌ و مرزهاي بین‌ دو نسل‌
قومیت‌ و تحصیلات‌
پرورش‌ در خانوادۀ آشفته‌
بیماري هاي مزمن‌ زناشویی‌
نداشتن‌ جذابیت‌ جسمی‌
 زندگی‌ با خانوادۀ همسر
 اختلاف‌ فرهنگی‌
   مصرف‌ مواد مخدر

نتایج‌ یک پـژوهش‌ که در تهران به منظور تعیـین‌ عـوامل موثر بر طلاق عاطفی انجام شده، نشان داده است که محرکهایی چـون‌ ضـعف‌ در مهارت‌ ارتبـاط‌ مـؤثر، خیانـت‌ و روابـط‌ خـارج‌ از ازدواج‌، عدم‌ کفویت‌ و همسان‌ همسـری و موقعیـت‌ اقتصـادی فـرد بیشترین نقش را در عوامل موثر بر طلاق عاطفی ایفا کرده اند.

  1. از همسرتان بابت تلاش ها و فداکاری هایش در زندگی تشکر و قدردانی کنید و به تلاش های وی توجه کنید.

از همسرتان قدردانی و تشکر کنید، اینکار باعث می شود که همسرتان این احساس را پیدا کند که  زحمات و تلاش هایش توسط شما دیده می شود و نادیده گرفته نمی شود. همین امر به بهبود ارتباط عاطفی شما کمک می کند.

  1. به درخواست ها و خواسته های کوچکی که همسرتان ابراز می کند ، توجه کنید.

به درخواست های کوچکی که همسرتان از شما می کند توجه داشته باشید. مثلا اگر همسرتان چیز کوچکی از شما می خواهد، سعی کنید حتما آن را برای وی تهیه کنید؛ زیرا این هدیه یک هدیه معنادار است که نشان دهنده اهمیت به همسرتان می باشد.

  1. صمیمیت فیزیکی .

توجه کنید که احساس صمیمیت و حمایت میان زوجین عموما به صورت لسانی صورت نمی پذیرد و بخش عمده ای از این صمیمیت از طریق زبان بدن و ارتباط غیر لسانی حاصل می گردد؛ پس همسرتان را بغل کنید، ببوسید، دست هایش را بگیرید تا به نحوی با همسرتان تماس فیزیکی برقرار نمایید.

  1. بپرسید، گوش بدهید و همدلی بکنید.

با همسرتان حرف بزنید. از همسرتان درباره کارش، خانواده و هر موضوعی سوالاتی بپرسید و به جواب های او گوش فرا دهید و ضمن گوش دادن نظرات خود را هم بگویید. همین تعاملات مثبت می تواند راه موثری برای درمان طلاق عاطفی در خانواده ها باشد.

  1. مشاوره خانواده و ازدواج

تمام کارهای گفته شده به بهبود وضعیتی که منجر به طلاق عاطفی می شود کمک می کند ولی اگر باز هم نتیجه ای نگرفتید و یا دنبال راهکارهای مناسبتری هستید، نگران نباشید. شما می توانید با کمک مشاوران خانه مهر، مشاوره ازدواج رایگان یا حضوری و پولی و …، راهکارهای بهتری برای در آمدن از این وضعیت بهرنج پیدا کنید.

مطالبی که به شما توصیه می کنیم به مطالعه آنها بپردازید:

مشاوره پیش از ازدواج رایگان

توصیه های پیش از ازدواج

مقالات مشابه

تگ‌های پست
دسته‌بندی‌‌ پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *